Rynek usług transportowych

Rynek to podstawowy mechanizm funkcjonujący w gospodarce.

Rynek to podstawowy mechanizm funkcjonujący w gospodarce. Ciężko jest zdefiniować to pojęcie, zatem zwykle określa się je jako proces – albo grupę procesów – poprzez które kupujący i sprzedający określają warunki i produkty lub usługi, które chcą sprzedać lub nabyć. W efekcie tego procesu określane są ceny danych towarów, a rynek stanowi ogół transakcji, które zachodzą w efekcie procesu sprzedaży i zakupu.

Jak odnosi się do tego pojęcie rynku transportowego? Rynek transportowy można określić jako miejsce, gdzie popyt na usługi transportowe oraz ich podaż spotykają się i mają szansę realizacji w postaci dokonania transakcji i wykonania zamówionej usługi. Rynek ten zalicza się do kategorii ekonomicznej. Ma on charakter przestrzenny i dynamiczny. Zleceniodawcy i realizatorzy usług wzajemnie oddziałują na siebie w ramach rynku, kształtując zarówno popyt (zapotrzebowanie na usługi) jak i podaż (nowe firmy transportowe, nowe oferty usług). Podmioty, które działają na tym rynku, to zarówno przedsiębiorstwa transportowe, jak i użytkownicy transportu, a także wszelkie firmy, które usprawniają procesy kupna-sprzedaży usług i umożliwiają przepływ informacji na rynku (np. giełdy transportowe).