Car policy w firmie transportowej

Car policy, czyli polityka flotowa to zasady użytkowania pojazdów firmowych opisujące prawa i obowiązki pracowników w tym obszarze. Czemu jest ona tak istotna?

Car policy, czyli polityka flotowa to zasady użytkowania pojazdów firmowych opisujące prawa i obowiązki pracowników w tym obszarze. Swoją politykę flotową powinny posiadać zarówno małe firmy dysponujące 2-3 samochodami, jak również rozbudowane firmy transportowe. Czemu jest to tak istotne? O tym poniżej.

Korzyści płynące z car policy

Dobrze skonstruowana polityka flotowa umożliwia ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją samochodów służbowych. Dokument ten chroni też przed różnego rodzaju zaniedbaniami i związanymi z nimi szkodami. Jednym z takich zaniedbań może być np. kradzież samochodu, w którym kierowca pozostawił kluczyki i dokumenty. Ryzyko pojawienia się takiej sytuacji zmniejszy się kiedy określone zostaną w polityce flotowej obowiązki kierowcy wynikające z użytkowania samochodu firmowego oraz konsekwencje ich niedotrzymania.

Jak poprawnie skonstruować politykę flotową?

Car policy to dokument wewnętrzny firmy, w którym sprecyzowane powinny zostać trzy podstawowe obszary: zasady otrzymywania auta służbowego, zasady jego użytkowania oraz zakres odpowiedzialności pracownika. W przypadku zasad korzystania z samochodu warto precyzyjnie nakreślić katalog czynności, które kierowca zobowiązany jest wykonywać, np. kontrolowanie stanu płynów czy natychmiastowe zgłaszanie wszelkiego rodzaju usterek. Bardzo ważne w formułowaniu polityki flotowej jest również określenie odpowiedzialności pracownika za powierzony mu samochód. Ten element car policy jest jednym z ważniejszych – dzięki niemu odnotowuje się niższą szkodowość w firmach transportowych . Spowodowane jest to większą uważnością kierowców, którzy obawiają się ponoszenia konsekwencji w postaci pokrywania kosztów ewentualnych szkód z własnej kieszeni.