Jak zostać kierowcą zawodowym?

Posiadanie odpowiednich uprawnień do bycia kierowcą zawodowym daje możliwości na zdobycie etatu w wielu przedsiębiorstwach zajmujących się spedycją czy logistyką. Aby uzyskać uprawnienia konieczne jest przejście wielu kursów oraz należy zdać niezbędne egzaminy. Jednak podstawowym warunkiem jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Prawo jazdy kategorii C /C+E

Następnym krokiem jest zdanie egzaminu na prawo jazdy kategorii C. Należy jednak ukończyć 21 lat, aby móc podejść do tego kursu. Niezbędne jest również posiadanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, po zakończeniu którego kursant musi zdać egzamin. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje otrzymaniem prawa jazdy kategorii C. Dalszym etapem jest uzyskanie prawa jazdy kategorii C+E, na który składają się zajęcia z zakresu teorii oraz praktyki, po czym następuje egzamin wyłącznie w formie praktycznej. 

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej

Będąc z posiadaniu prawa jazdy kategorii C/ C+E, warto ubiegać się o Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, które uprawnia do przewozu rzeczy. Wówczas należy zapisać się na kurs na przewóz rzeczy z zakresu kwalifikacji wstępnej lub przyśpieszonej.

Okresowe Szkolenia Kierowców

Zyskując Świadectwo Kwalifikacji oraz wpisu w prawo jazdy stajesz się profesjonalnym kierowcą zawodowym. Warto jednak pamiętać, że takie uprawnienia są ważne przez określony czas. Według obowiązujących przepisów, Świadectwo Kwalifikacji po 5 latach od jego wydania traci ważność. Aby więc przedłużyć jego ważność konieczne jest przejście szkolenia. Jednak do przedłużenia ważności takiego świadectwa nie jest konieczne zdanie egzaminu-wystarczą kursy. Konieczne jest jednak zadbanie o badania lekarskie i dopiero wówczas możesz starać się o wpis w prawo jazdy. Warto pamiętać, że kolejne szkolenie okresowe trzeba przejść po upływie kolejnych 5 lat.