Czy biopaliwa naprawdę są bio?

Biopaliwa – więcej szkody czy pożytku?

Eksperci są zdania, że to nie bomba jest największym zagrożeniem dla ludzi, lecz samochód. Każdego roku zanieczyszczenia spowodowane przez transport, w tym transport ciężarowy, zabija kilka razy więcej ludzi niż zrobiła to bomba w Hiroszimie w 1945 roku. Czy istnieje szansa na zmniejszenie szkodliwości pojazdów ciężarowych? Kluczową kwestią jest poszukiwanie alternatywnych źródeł napędu, mniej toksycznych niż tradycyjne paliwa. Za jedno z takich źródeł uznaje się biopaliwa. Czy jednak rzeczywiście są one przyjazne środowisku? 

Czym są biopaliwa? 

Biopaliwa są nośnikiem energii odnawialnej, bazującym w swoim składzie na biomasie, która składa się z substancji pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mikroorganizmów, ulegających biodegradacji. Jeśli chodzi o biopaliwa wykorzystywane w silnikach samochodów, wyróżnia się 3 ich źródła: 

– oleje roślinne surowe i przetworzone, czyli tzw. biodiesel, 

– biogaz, czyli efekt fermentacji odpadów organicznych,

– alkohole, a wśród nich metanol, etanol, butanol i propanol.

Zasoby paliw odnawialnych nieuchronnie się wyczerpują – przewiduje się, się, że przy obecnym poziomie zużycia, złoża ropy naftowej wystarczą nam na 41 lat, zaś gazu ziemnego – na 63. Wymienione wyżej biopaliwa z powodzeniem mogą zastąpić wszystkie paliwa odnawialne, przyczyniając się przy okazji do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń powietrza. Jednak ich wpływ na środowisko, jak również na samochody, nie jest jednoznacznie pozytywny. 

Biopaliwa – więcej szkody niż pożytku?

Na stacjach benzynowych od lat już spotkać można biopaliwa, najczęściej biodiesle, które nadają się wyłącznie do silników wysokoprężnych. Choć zostały wprowadzone po to, by chronić środowisko, wiele raportów wskazuje, że dzieje się wręcz odwrotnie. By wyprodukować biopaliwo, potrzeba dużych powierzchni, które pozyskuje się wycinając ogromne połacie lasów i zaburzając tym samym równowagę ekosystemu. Na ich uprawę poświęca się również przestrzeń przeznaczoną na uprawę roślin spożywczych. 

Tankowanie biopaliwem samochodów wyposażonych w silnik Diesla nie jest korzystne. Grozi nie tylko utratą gwarancji, ale często również kosztowną awarią jednostek napędowych. Użycie biopaliwa w transporcie nie zawsze są jednak złym pomysłem – trzeba jednak wiedzieć po jakie biopaliwo sięgnąć i do jakich samochodów się ono nadaje. Najbardziej polecanym rodzajem biopaliwa w transporcie jest biobenzyna, jednak należy po nią sięgać tylko wtedy, kiedy dysponujemy samochodem typu FFV. Póki co rynek Polski jest jednak ubogi, jeśli chodzi o produkcję tego typu aut i tego rodzaju biopaliwa.