Ile zarabia kierowca ciężarówki?

Kierowca ciężarówki jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych zawodów świata. Wysoka odpowiedzialność, stres, narażanie zdrowia, a w wielu przypadkach również życia – czy za tym wszystkim idą wyższe zarobki?

Ile zarabia kierowca?

Według danych, pochodzących z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana wynagrodzenia miesięcznego kierowcy samochodu ciężarowego w Polsce wynosi 2 838 zł. Co drugi kierowca zarabia od 2 043 do 3 859 złotych, zaś co czwarty zarabia mniej niż 2 043 zł. Tyle samo kierowców (25%) zarabia więcej niż 3859 złotych miesięcznie. Warto zwrócić uwagę na to, że wysokość wynagrodzenia kierowcy jest zależna od kilku czynników, takich jak np. wielkość firmy transportowej, w której jest zatrudniony, jej kapitału, regionu zatrudnienia, a także wykształcenia kierowcy, posiadanych przez niego uprawnień i jego stażu pracy.

Wynagrodzenie nieadekwatne do obowiązków?

Czy podane wyżej kwoty wynagrodzeń, na które mogą liczyć polscy kierowcy zawodowi, są wystarczające wobec zakresu obowiązków, które muszą oni wypełniać? Należy przypomnieć, że oprócz samego przewozu ładunków, są oni zobowiązani między innymi do: 

– pomocy w załadunku i rozładunku towaru oraz odpowiedniego jego zabezpieczenia,

– odpowiedzialności za bezpieczeństwo przewozu ładunków,

– utrzymywania w dobrym stanie swojego pojazdu, wykonywania drobnych napraw, itd. 

Kierowcy zawodowi muszą być przy tym wyposażeni w niezwykle kosztowne prawo jazdy kategorii C, C1 lub E, a jeśli chcą więcej zarabiać – również w uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), co generuje kolejne koszty. By stać się kierowcą ciężarówki, trzeba znieść nie tylko finansowe obciążenia, związane z uzyskaniem uprawnień, ale również duże wyrzeczenia i niebezpieczeństwo, z jakim wiąże się wykonywanie zawodu. Nic więc dziwnego, że w firmach transportowych brakuje osób, które sprostałyby tak dużym wymaganiom za, powiedzmy sobie to szczerze, niezbyt wygórowane stawki.