Jaki budżet na transport w 2017 roku?

Jak wiele środków zostanie przeznaczonych na transport? W co zostaną zainwestowane? Jaka przyszłość czeka transport drogowy?

Budzet na TransportProjekt budżetu na 2017 rok zakłada przeznaczenie na transport i infrastrukturę transportową 18 mld 450 mln złotych. Z tego aż 9 mld 66 mln trafi na realizację zadań z zakresu transportu drogowego i infrastruktury drogowej. Na co zostaną przeznaczone te środki?

By transport drogowy stał się lepszy

Jednym z celów, jaki postawił sobie rząd, jeśli chodzi o transport, jest stworzenie spójnej sieci dróg o dobrej przepustowości. Akcent postawiony jest zatem na budowę dróg krajowych w stolicach powiatów oraz na trasach wylotowych, by jak najbardziej odciążyć miasta i zmniejszyć ich zakorkowanie.

Bezpieczeństwo i ekologia też ważne!

Część kwoty z budżetu zostanie również przeznaczona na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Chodzi tu głównie o zwiększenie liczby kontroli drogowych. Warto też zaznaczyć, że prawie 2 miliardy złotych z wszystkich środków wspomoże również rozwój zrównoważonego transportu, w obrębie którego będą się rozwijać i modernizować transport lądowy, miejski i intermodalny.

Jakie zmiany w transporcie?

Budżet na transport w 2017 roku przewiduje również całkiem duże wsparcie finansowe dla alternatywnych, dla transportu drogowego, obszarów. Mowa tu o transporcie morskim, kolejowym i intermodalnym. Obserwuje się ogólnoświatową tendencję do zwiększania ich roli, argumentując między innymi ich mniejszą szkodliwością dla środowiska. Jednak czy rola transportu drogowego się zmniejszy? Wydaje się, że pozostanie on najważniejszą gałęzią transportu w Polsce jeszcze przez długi czas.