Transport, spedycja, logistyka – jakie wyzwania?

Jakie wyzwania stoją przed TSL? Co warto zrobić w imię rozwoju branży?

Polska branża TSL, na którą składają się trzy składowe: transport, spedycja i logistyka przeszła w 2015 roku wiele burzliwych zmian. Obecnie stoi w obliczu wielu problemów, a żeby się z nimi uporać, musi przyjąć odpowiednią strategię. Jakie zatem wyzwania czekają na branżę TSL? O tym poniżej.

Transport – jaki? 

Z perspektywy rozwoju branży TSL, korzystnym rozwiązaniem jest stawianie na transport mieszany. Oznacza to, że ładunki powinny być przewożone nie tylko z wykorzystaniem floty samochodów ciężarowych, ale również przy wsparciu innych środków transportu, takich jak choćby kolej czy statki. W sposób istotny przyczyni się do eliminacji barier na drodze ładunków oraz przyspieszenie procesu transportu. 

Transport 24h

Wyzwaniem dla polskiej branży TSL jest umożliwienie odbioru zamawianej przesyłki w dowolnym czasie po jej dowiezieniu na miejsce docelowe. Takie rozwiązanie funkcjonuje już wielu krajach i mamy nadzieję, że wkrótce dotrze również do nas. Stałoby to się z dużą korzyścią dla odbiorcy końcowego i zwiększyłoby konkurencyjność przedsiębiorstw parających się transportem. 

Spedycja i logistyka – czas na innowacje

Niezwykle trudno o implementację innowacji w branży TSL, a to z racji ograniczonego budżetu na te cele. Nie ulega jednak wątpliwości, że tego rodzaju inwestycje są opłacalne, a gra toczy się o niemałą stawkę – o poprawę nie tylko kondycji transportu, ale całej gospodarki w Polsce. Warto zacząć od inwestycji w logistykę i skupienie się na poprawie infrastruktury, by przyspieszyć i uelastycznić działanie TSL. Liczymy, że zmiany te wkrótce nastąpią, a polskie trio: transport, spedycja, logistyka umocnią swoją pozycję na rynku międzynarodowym.