Kilka wskazówek jak dobrze prowadzić auto?

Zarządzanie firmą transportową to ciężki kawałek chleba. By osiągnąć zysk, wielu właścicieli decyduje się na redukcję kosztów, np. na rezygnację z działań marketingowych. Niestety, z czasem okazuje się, że to, co miało być oszczędnością, stało się ogromnym kosztem. Mniej reklamy to mniej napływających zleceń, a co za tym idzie mniej pieniędzy w kasie przedsiębiorstwa. Jakie są zatem sposoby na zwiększenie zysku w firmie transportowej?

Zarządzanie firmą transportową to ciężki kawałek chleba. By osiągnąć zysk, wielu właścicieli decyduje się na redukcję kosztów, np. na rezygnację z działań marketingowych. Niestety, z czasem okazuje się, że to, co miało być oszczędnością, stało się ogromnym kosztem. Mniej reklamy to mniej napływających zleceń, a co za tym idzie mniej pieniędzy w kasie przedsiębiorstwa. Jakie są zatem sposoby na zwiększenie zysku w firmie transportowej?

Im mniej pustych przebiegów, tym lepiej

Pusty przebieg, czyli trasa pokonywana przez pojazd z floty bez towaru, to zmora każdego właściciela firmy transportowej. Według danych GUS-u, co trzeci przejazd w Polsce i co czwarty w Europie można zaliczyć do pustych przebiegów – generatorów potężnych kosztów. Sposobem na zminimalizowanie problemu może być korzystanie z giełd transportowych. Tam można znaleźć zlecenia na przewóz lub poinformować o możliwości przewozu towaru, dzięki czemu minimalizowane są koszty towarzyszące pustym przebiegom.

Bez pośredników

Dla firmy transportowej dużo bardziej korzystną sytuacją jest współpraca z partnerami bez pośredników. Zasada jest prosta: im więcej pośredników, tym więcej pieniędzy wędruje do nich i tym mniej do przewoźnika. Kluczem do większych zysków jest zatem realizacja zleceń z pierwszej ręki.

A może przewóz kabotażowy?

Kabotaż, czyli wykorzystanie pojazdu zarejestrowanego w Polsce do przewozu towaru w innym kraju, może być dla firmy transportowej szansą na niemałe zyski. Zlecenia zagraniczne opiewają na dużo większe, niż krajowe, kwoty, dzięki czemu obciążenia dodatkowymi opłatami (np. ubezpieczeniem kabotażowym) nie są odczuwalne. Warto również zaznaczyć, że przewozy kabotażowe istotnie przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstwa i jego promocji na arenie międzynarodowej, co z kolei pociąga za sobą spiralę nowych zleceń i większe zyski.