Korzyści wynikające z bufostrady

Drogowcy z województwa warmińsko-mazurskiego będą testować dwa projekty bufostrady. Czym właściwie są bufostrady? To rozwiązania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom tym samym nie wycinając przydrożnych drzew. Koncepcja tego projektu powstawała od przeszło roku. Wytypowano już także przedstawicieli, którzy będą negocjowali ogólne warunki realizacji projektu.

Pierwszy pomysłodawca zaproponował, aby otoczyć drzewa pierścieniem plastikowej siatki, która z pewnością nie wpłynie negatywnie na wzrost drzewa. Przestrzeń jaka utworzy się pomiędzy siatką, a drzewem wypełnione zostanie ziemią zbitą razem z nasionami traw. Dzięki temu po obrośnięci trawy, siatka nie będzie rzucała się w oczy.

Drugi pomysł głównie dotyczył nowego oznakowania pionowego, które ma uświadomić kierowcom nowe warunki poruszania się na bufostradach. Zaproponowano także zmianę poszczególnych nazw alei, które mają sugerować kierowcom, iż wjeżdżają na nietypowy odcinek drogi. Prócz tego typu informacji zostaną umieszczone również znaki z hasłami: „Drzewa proszą zwolnij”, a na końcu trasy będzie widniał napis „Drzewa dziękują”.

Obie propozycje będą oceniane przez specjalną komisję instytutu badawczego. Podsumowując bufostrady mają na celu poprawienie bezpieczeństwa kierowców bez konieczności niszczenia naturalnych atutów krajobrazu warmińsko-mazurskiego.