Kto zbuduje obwodnicę Trójmiasta?

Jak donosi rzecznik prasowy gdańskiego oddziału GDDKiA minął termin na zgłaszanie wniosków w prowadzanym postępowaniu przetargowym na projekt oraz budowę drogi ekspresowej na odcinkach : Chwaszczyno – Żukowo i Żukowo – Gdańsk Południe. Swoje kandydatury złożyły firmy zarówno z Polski jak i za granicy.

Jak donosi rzecznik prasowy gdańskiego oddziału GDDKiA minął termin na zgłaszanie wniosków w prowadzanym postępowaniu przetargowym na projekt oraz budowę drogi ekspresowej na odcinkach : Chwaszczyno – Żukowo i Żukowo – Gdańsk Południe. Swoje kandydatury złożyły firmy zarówno z Polski jak i za granicy. W najbliższym czasie nastąpi proces sprawdzania danych przedsiębiorstw. Planowany koniec przypisuje się na pierwszy kwartał 2016 roku. Całkowity koszt realizacji oszacowuje się na blisko 2 mln zł. Długość budowanego odcinka liczy około 40 km. Podstawowym celem realizacji projektu jest odkorkowanie danych odcinków – Gdynia – Kościerzyna, Żukowo – Gdańsk, obwodnicy Trójmiasta, odblokowanie Żukowa i Chwaszczyna. Nowa trasa rozpisana w rozporządzeniach ma mieć charakter drogi ekspresowej dwujezdniowej posiadającą także rezerwę pod trzeci pas ruchu. Początek inwestycji rozpocznie się na węźle Chwaszczyno, który znany jest pod nazwą Trasy Kaszubskiej. Jest to odcinek wspólny wraz z drogą S6, która łączy ze sobą miasto Lębork oraz Obwodnicę Trójmiasta, jego koniec przewiduje się na węźle Gdańsk Południe. Jednym z fragmentów tej inwestycji jest obwodnica Żukowa.

Pod koniec poprzedniego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska W Gdańsku wydała decyzję środowiskową na dla obwodnicy. Zgodnie z tymi założeniami, wzdłuż obwodnicy na odcinku 7km mają powstać zarówno ekrany akustyczne jak i 50 różnych przejść dla zwierząt. Planowana obwodnica ma przebiegać poprzez grunty, które są siedliskami wielu gatunków roślin i zwierząt.