Spedycja morska

Spedytorem określamy osobę prawną lub też przedsiębiorcę jaki ma za zadanie odpowiednie zorganizowanie przewozu ładunków. Spedytor za odpowiednią opłatą świadczy usługi spedycyjne na najwyższym poziomie. W zależności od zlecenia wykonuje je dla osób fizycznych lub prawnych.

Kim jest spedytor morski?

Spedytorem określamy osobę prawną lub też przedsiębiorcę jaki ma za zadanie odpowiednie zorganizowanie przewozu ładunków. Spedytor za odpowiednią opłatą świadczy usługi spedycyjne na najwyższym poziomie. W zależności od zlecenia wykonuje je dla osób fizycznych lub prawnych. Ponadto organizuje przewóz, wystawia wszelkie potrzebne dokumenty. Wszystko zależy od rodzaju transportu oraz przewożonego nim towaru.

Spedycją zaś nazywamy każdą działalność gospodarczą, która polega na organizowaniu procesu przenoszenia ładunków, które jest ściśle związane z zadaniem powierzonym danemu spedytorowi. Spedycje podlegają szczeblom klasyfikacji.

Spedycja morska

Koszt transportu także i w tym odłamie przewożenia także jest uzależniony od jakości danego towaru. Szczególnie mając tu na uwadze wielkość samego produktu jak i jego opakowania. Do obowiązków spedytora będzie należał przede wszystkim kontakt ze wszystkimi odpowiedzialnymi podmiotami, które biorą udział w tym procesie. Istotne jest, aby nawiązywał kontakt z armatorem oraz przewoźnikiem drogowym lub też kolejowym. Spedytor morski musi gromadzić odpowiednią dokumentację. Ponadto powinien orientować się w licznych przepisach prawnych. Spedytor zajmujący się przewożeniem towaru musi także zorganizować odprawę celną. Jeśli klient wymaga, aby jego towar był dodatkowo oznaczony, spedytor musi spełnić jego oczekiwania. Najistotniejszą czynnością w spedycji morskiej jest umiejętność uzupełniania konosamentu morskiego lub morskiego listu na podstawie odpowiedniej dokumentacji