Logistyka produktów mrożonych: Polska vs Europa

Jest kilka cech różnicujących kraje Europy i Polskę pod względem logistyki mrożonek – o tym traktować będzie niniejszy artykuł.

Kluczowe dla obsługi produktów mrożonych – tak w Polsce, jak i w Europie są dobra infrastruktura, flota samochodowa oraz odpowiednie zarządzanie procesem z uwzględnieniem kosztów i oczekiwań producentów i odbiorców. Dbałość o wszystkie wymienione wyżej czynniki, jak również łańcuch ich dostaw wygląda dość podobnie w całej Europie. Jest jednak kilka cech różnicujących kraje Europy i Polskę pod względem logistyki mrożonek – o tym traktować będzie niniejszy artykuł.

Różnice między Polską a innymi krajami europejskimi 

Jeśli chodzi o kraje europejskie, głównym kanałem dla sprzedaży mrożonek są duże sklepy w stylu hiper- i supermarketów. W Polsce ten kanał jest dużo bardziej urozmaicony: z uwagi na rozdrobnienie rynku i istnienie wielu niezależnych, lokalnych hurtowni.

Kolejną kwestią różnicującą jest również liczba firm zajmujących się w przypadku mrożonek, tylko logistyką, a nie również ich handlem. Bycie niezależnym operatorem produktów mrożonych jest korzystne z uwagi na kontrolę przez sieci handlowe marż i kosztów odnoszących się do produktów mrożonych. W Polsce jednak wciąż niewiele jest tego rodzaju operatorów. 

Warto jednak zauważyć, że z roku na rok logistyczna obsługa mrożonek jest u nas coraz bardziej stabilna. Towar do dystrybucji jest pobierany z zapasów magazynowych, a dostawy realizowane średnio w przeciągu ok. 48 h od złożenia zamówienia.