Międzynarodowy transport drogowy – jak Polska stała się potęgą?

Jak polski transport międzynarodowy stał się europejską potęgą?

Jak pokazują statystyki, Polska od ok. 10 lat wiedzie prym w międzynarodowym transporcie drogowym, zajmując blisko jedną czwartą rynku przewozów w Unii Europejskiej.

Transport międzynarodowy – polskie początki

Pierwszą trasę, której celem był przewóz ładunku za granicę, Polska zrealizowała blisko 60 lat temu. Wtedy to samochód PKS w ramach próbnego przejazdu przetransportował mączkę ziemniaczaną i cynk w kierunku Szwajcarii, w drodze powrotnej zabierając ładunki ze Szwajcarii i Włoch. Ponieważ przejazd próbny udał się wzorowo, postanowiono utworzyć Przedsiębiorstwo Międzynarodowych Przewozów Samochodowych Pekaes, które miało wyłączność na przewozy międzynarodowe. 

Z czasem pojawiło się wielu przedsiębiorców prywatnych, realizujących transport międzynarodowy, a ich liczba regularnie zwiększała się z uwagi na duży zysk jaki płynął z przewozów zagranicznych dla polskich firm transportowych. Dodatkowym bodźcem dla rozwoju transportu międzynarodowego było wstąpienie Polski w szeregi UE. Po kilku latach, rodzime firmy transportowe wyprzedziły w branży TSL Niemców, Hiszpanów i Holendrów, nie oddając swojej dominacji do dziś. 

Polski transport – wciąż najlepszy w Europie

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, firmy transportowe w 2015 roku odnotowały ponad 80 miliardów złotych przychodów, wykonując pracę przewozową na poziomie 273,1 mld tkm, z czego transport międzynarodowy obejmuje aż 156 mld tkm. Zgodnie z prognozami, polskie firmy transportowe nie zamierzają osiąść na laurach, a ich wyniki z roku na roku będą ulegać polepszeniu. Mamy nadzieję, że nie inaczej będzie w przypadku naszej firmy, w związku z czym serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!