Spedycja międzynarodowa Wrocław

O co trzeba zadbać, organizując transport towaru za granicę?

Międzynarodowe usługi transportowe i międzynarodowe usługi spedycyjne, choć nierozerwanie ze sobą powiązane, różnią się jednak od siebie nie tylko zakresem wykonywanych w ich ramach czynności, ale także w aspekcie prawnym.

Międzynarodowy transport drogowy Wrocław

Usługi transportowe regulowane są przez tzw. Konwencję CMR – Konwencję o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, którą podpisano w Genewie w 1956 roku. W przypadkach, w których konwencja ta nie odnosi się do aktualnego stanu rzeczy (rozwoju branży transportowej, warunków prawnych, ekonomicznych i innych związanych z międzynarodowym transportem drogowym), należy posiłkować się przepisami prawnymi (ustawami określającymi funkcjonowanie transportu) obowiązującymi na terenie kraju. Wyżej wymienione akty nie obejmują jednak usług związanych ze spedycją, które częściowo regulowane są przez inne przepisy – artykuły kodeksu cywilnego. Jednak w sytuacjach spornych dla sądu podstawą jest umowa zlecenia zawarta między firmą spedycyjną a zleceniodawcą, dlatego też bardzo ważne jest, by umowy te były klarowne i nie pozostawiały pola do niekorzystnej interpretacji.

Spedycja międzynarodowa Wrocław

Aby zabezpieczone były zarówno interesy spedytora, jak i zleceniodawcy, ważne jest, aby umowa między nimi była oparta o Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne. W tym dokumencie zawarte są regulacje dotyczące praw i obowiązków każdej ze stron umowy. Zasady przedstawione są jasno i klarownie, dzięki czemu zarówno strona zlecająca, jak i realizująca zlecenie może mieć pewność, że jest odpowiednio poinformowana o wszystkich istotnych kwestiach dotyczących realizacji usługi spedycyjnej.

Spedycja krajowa Wrocław

Także w przypadku spedycji krajowej należy zadbać o każdy szczegół w umowie pomiędzy stronami. Dzięki temu można ograniczyć ryzyko powstania nieporozumień i nieprawidłowości podczas przewozu.

HiT Transport to firma, która zajmuje się zarówno transportem, jak i spedycją. Dzięki temu ryzyko powstania nieprawidłowości znacznie maleje – nie ma bowiem potrzeby angażowania kolejnego podmiotu – zewnętrznego przewoźnika – w cały proces przewożenia towaru z jednego miejsca w drugie.

Spedytorzy pracujący w naszym oddziale we Wrocławiu to profesjonaliści, którzy zadbają o każdy szczegół i zrobią wszystko, by usługa była zrealizowana na najwyższym poziomie – niezależnie od tego, czy przewóz ma być zorganizowany na skalę krajową czy międzynarodową.

Jeśli chcesz podjąć współpracę z firmą z wieloletnim doświadczeniem w branży transportu drogowego i spedycji krajowej oraz międzynarodowej, skontaktuj się z naszym oddziałem we Wrocławiu. Chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę oraz warunki współpracy. Zachęcamy też do zapoznania się z informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej. Można tu znaleźć zarówno opis oferty, jak i szczegóły dotyczące pracowników oraz poszczególnych oddziałów firmy w różnych miastach.

Transport ADR Wrocław

Transport ADR to jedna z usług, którą mogą zająć się jedynie specjaliści, posiadający niezbędne uprawnienia, właściwą wiedzę oraz odpowiednią technologię. Nasi pracownicy oraz tabor pojazdów, którym dysponujemy, umożliwia nam realizację usług z zakresu transportu substancji niebezpiecznych zarówno na terenie Polski, jak i w całej Europie. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły – zapraszamy!

Dane kontaktowe do Wrocławia są podane poniżej – zapraszamy!

53-015 Wrocław

Aleja Karkonoska 45
Tel.: 71 700 04 20

NIP: 923 168 92 07 
Regon: 301 894 770 
e-mail: wroclaw@hit-transport.pl

Godziny otwarcia:  
poniedziałek – piątek: 8 – 16 
sobota: nieczynne 
niedziela: nieczynne