Polskie porty działają coraz lepiej

Zgodnie z raportem przygotowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli, polskie porty morskie coraz lepiej i sprawniej funkcjonują.

Zgodnie z raportem przygotowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli, polskie porty morskie coraz lepiej i sprawniej funkcjonują. Porty położone w Szczecinie, Świnoujściu, Gdyni i Gdańsku to porty, które dla gospodarki kraju mają strategiczne znaczenie. NIK ocenia, że warunki funkcjonowania ulegają poprawie w przypadku każdego z nich. W ostatnich latach zauważalne były duże wzrosty w przeładunku, a wpływ na to miały zarówno inwestycje w same porty, jak i modernizacja dróg i zwiększająca się międzynarodowa wymiana handlowa.

Rozwój portów morskich w Polsce stwarza duże możliwości rozwoju polskiemu transportowi morskiemu. Choć wciąż konieczne są liczne inwestycje, które jeszcze bardziej usprawnią działanie portów i ułatwią transport międzynarodowy drogą morską, to już teraz warto dostrzegać potencjał w tej dziedzinie i jak najpełniej go realizować. Zużycie infrastruktury portowej może być bowiem utrudnieniem dla rozwoju branży i dlatego konieczne są przebudowy, modernizacje i zakup nowych sprzętów, które poprowadzą polskie porty do dalszych sukcesów, umożliwiając to samo polskim firmom transportowym.