Powstanie rejestr elektroniczny przewoźników

Wczoraj, czyli 12 kwietnia, rząd przyjął przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nowelizację ustawy o transporcie drogowym. Jakie zmiany wprowadza?

Czemu ma służyć nowa ustawa?

Efektem nowych ustaleń ma być rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego. Czym on jest? Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego to system, który ma przysłużyć się zwiększeniu bezpieczeństwa oraz uczciwej konkurencji w transporcie drogowym. Powstał w celu wypełnienia zobowiązań jakie podjęliśmy względem Unii Europejskiej.

Jak to będzie wyglądać?

Rejestr składać będzie się z trzech ewidencji. Pierwsza z nich obejmuje przedsiębiorców z zezwoleniem na wykonywanie profesji przewoźnika. Do drugiej ewidencjonowanej grupy należą przedsiębiorcy z różnych przyczyn prawnych niezdolni do zarządzania operacjami transportowymi. Rejestr będzie również uwzględniał popełnione przez przewoźnika wykroczenia naruszające warunki przewozu drogowego. Wszystkie te dane dostępne będą publicznie, z wyjątkiem dat urodzenia i miejsc zamieszkania osób, których te dane dotyczą. Dane dotyczące naruszeń warunków przewozu drogowego będą natomiast wydawane na wniosek upoważnionym organom takim jak dyrektorzy izb celnych, wojewódzcy komendanci Policji czy Główny Inspektor Pracy. Do przesłania oraz udostępniania danych służyć będzie specjalna, elektroniczna skrzynka podawcza GITD. Realizacja projektu będzie kosztować budżet ponad 55 milionów złotych.