Praca logi(sty)czna, czyli poznajemy szczegóły zawodu logistyka

Zacznijmy od początku – czym tak naprawdę zajmuje się logistyk? Przede wszystkim zarządzaniem przepływu  materiałów i surowców z zakładów produkcyjnych do magazynów, a z magazynów do kolejnych zakładów. Tak więc, to osoba odpowiedzialna za zaopatrzenie, koordynowanie oraz pracę z dostawcami materiałów.

Jak wygląda praca logistyka?

Praca logistyka polega na ścisłej współpracy z pozostałymi działami firmy, przykładowo z działem produkcji, sporządzania raportów czy analiz związanych z przepływem towarów. Zadaniem logistyka jest podejmowanie decyzji z dziedzin transportu towarów. To w jego gestii leży dobór odpowiedniego środka transportu,  a także ustaleniu istotnych szczegółów przewozu. Należy zaznaczyć, że specjalista ten musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu marketingu, finansów, planowania oraz przede wszystkim transportu i dystrybucji. Również analiza ekonomiczna oraz znajomość prawa krajowego i międzynarodowego jest niezbędna dla pracy logistyka.

Kto jest odpowiedni na stanowisko logistyka?W tej branży świetnie sprawdzą się osoby posiadające umiejętność analitycznego myślenia oraz osoby świadome odpowiedzialności przy pracy. To osoby, którym arkusz kalkulacyjny, znajomość podstaw rachunkowości oraz umiejętność pracy w zespole nie są obce. Praca logistyka jest dość specyficzna i wymaga stałego kontaktu z ludźmi, dlatego osoby nieśmiałe nie powinny podejmować się tego zajęcia. Nierzadko, a wręcz coraz częściej, pracodawcy wymagają od potencjalnych pracowników znajomości języków obcych potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami.

Podsumowując pracę logistyka – otwartość, odpowiedzialność, plastyczność umysłu  i inteligencja to cechy jakimi powinien się charakteryzować dobry logistyk. Czy więc jest to praca dla każdego?