Przewóz ładunków – jak prawidłowo oznakować towar?

Wszystko, co warto wiedzieć o oznakowaniu ładunków ponadgabarytowych.

Jesteśmy firmą transportową, która nie boi się wyzwań. Kilkanaście lat funkcjonowania na rynku zaowocowało doświadczeniem w transporcie rozmaitych ładunków. W ostatnim artykule pisaliśmy o przewozie materiałów niebezpiecznych. Niniejszy wpis chcielibyśmy natomiast poświęcić ładunkom ponadgabarytowym, a konkretnie ich oznaczeniom. Jak je wykonać, aby nie stanowić zagrożenia na drodze oraz żeby uniknąć płacenia mandatu? Zapraszamy do lektury.

Przewóz ładunków ponadgabarytowych – jakie są przepisy?

Przepisy regulujące transport ładunków ponadgabarytowych precyzuje art. 61 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nimi, kierowca pojazdu jest zobowiązany do oznakowania towaru:

  • w każdym przypadku, kiedy wystaje on poza przedni lub boczny obrys ciężarówki,
  • kiedy wystaje poza tylny obrys ciężarówki ponad 50 cm.

Jeśli towar wystaje na przodzie ciężarówki, należy zadbać o to, aby nie wystawał on więcej niż 50 cm poza przednią powierzchnię pojazdu i nie więcej niż 150 cm poza siedzenie kierowcy.

W przypadku ładunku wystającego na tyle, ważne jest, aby towar był oddalony nie więcej niż o 200 cm od tylnej powierzchni pojazdu, zespołu pojazdów lub osi przyczepy (w przyczepie kłonicowej).

Ładunek wystający z boku pojazdu nie powinien wystawać na więcej niż 23 cm z każdej strony, a dodatkowo łączna szerokość pojazdu wraz z wystającymi fragmentami nie powinna przekraczać 255 cm. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy sam pojazd ma 255 cm szerokości – wówczas dopuszczalna całkowita szerokość ciężarówki wynosi 300 cm.

Transport ładunków ponadgabarytowych – jak oznaczać?

Do oznaczenia towaru, który wystaje poza przód pojazdu należy użyć:

  • pomarańczowej chorągiewki o wymiarach 50 cm na 50 cm,
  • czterech pasów umieszczonych po bokach pojazdu: dwa pasy powinny mieć kolor biały, kolejne dwa: czerwony.

Dodatkowo, jeśli na drodze panują kiepskie warunki jazdy ograniczające widoczność, kierowca powinien umieścić białe światło na najbardziej wystającym do przodu fragmencie przewożonego ładunku.

Oznaczenie towaru wystającego poza tył ciężarówki wymaga wymalowania na nim biało-czerwonych pasów. Jeśli nie jest to możliwe, pasy można umieścić na tarczy lub bryle geometrycznej. W warunkach niedostatecznej widoczności, na najbardziej wysuniętym fragmencie wystającego towaru należy umieścić czerwone światło oraz czerwone światło odblaskowe.

W przypadku towaru wystającego poza boki ciężarówki, kierowca jest zobowiązany do wywieszenia na nim pomarańczowej chorągiewki o wymiarach 50 cm na 50 cm. Dodatkowo, gdy na drodze panują warunki ograniczające widoczność, konieczne jest umieszczenie białego światła, które będzie skierowane do przodu pojazdu oraz czerwonego światła wraz z czerwonym światłem odblaskowym, które będą skierowane do tyłu ciężarówki.

Masz do zrealizowania przewóz ładunków ponadgabarytowych? Powierz to zadanie fachowcom! Skorzystaj z oferty najlepszej firmy transportowej w okolicy. Oto nasza OFERTA.