Rejestracja przejazdu na czerwonym świetle

Rejestracja przejazdu na czerwonym świetle już działa!Nadszedł moment, w którym zgodnie z działaniem nowego systemu zostanie zarejestrowany moment przejeżdżania przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Działa już większość, bo 13 na 20 zaplanowanych systemów. Informacja o złamaniu prawa zostanie automatycznie przekazana do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym i będzie podstawą do prowadzenia dalszych czynności.
W obliczu nowego taryfikatora mandatów robi się groźnie…