Rozwój transportu morskiego w Polsce

W 2014 roku cztery najważniejsze porty w Polsce – Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście – przeładowały łącznie rekordową ilość towarów – 75,11 milionów ton.

W 2014 roku cztery najważniejsze porty w Polsce – Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście – przeładowały łącznie rekordową ilość towarów – 75,11 milionów ton.

Rosnące z każdym rokiem przeładunki świadczą o tym, że konkurencyjność polskich portów w regionie Morza Bałtyckiego wzrasta. Ma to też związek z lepszym skomunikowaniem z zapleczem oraz z realizacją kolejnych inwestycji infrastrukturalnych na terenie portów.

W 2014 roku w Porcie Gdańsk było przeładowanych 32,3 milionów ton towaru. Wynik ten jest o 7 procent wyższy niż w roku 2013. Największy wzrost w przypadku tego portu miał miejsce w kategorii „inne towary masowe” i wynosił ponad 40 procent.

Port Gdynia osiągnął najwyższy w swojej historii wynik – przeładowano tam 19,41 milionów ton i jest to niemal 10-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Tu w największym stopniu wzrosły obroty zbożami i drobnicą – kolejno o 33,2 procent i 14,8 procent.

W Portach Szczecin i Świnoujście łączne obroty wyniosły w 2014 roku 23,4 mln ton.

Transport morski w Polsce rozwija się z każdym rokiem, co pozwala patrzeć optymistycznie na tę gałąź naszej krajowej gospodarki.