Spedycja krajowa i spedycja międzynarodowa – co warto o nich wiedzieć?

Spedycja jest działalnością, której główną osią jest organizowanie przewozu towaru. Obejmuje dwie grupy działań: czynności wykonywane przez spedytora (spedycję właściwą) oraz czynności organizowane przez spedytora (przemieszczanie i inne). Czynności te podejmowane mogą być zarówno na rynku wewnętrznym (spedycja krajowa) jak i poza granicami kraju (spedycja międzynarodowa). Chcesz wiedzieć więcej na ich temat? Czytaj dalej.

Spedycja jest działalnością, której główną osią jest organizowanie przewozu towaru. Obejmuje dwie grupy działań: czynności wykonywane przez spedytora (spedycję właściwą) oraz czynności organizowane przez spedytora (przemieszczanie i inne). Czynności te podejmowane mogą być zarówno na rynku wewnętrznym (spedycja krajowa) jak i poza granicami kraju (spedycja międzynarodowa). Chcesz wiedzieć więcej na ich temat? Czytaj dalej.

Obszar działań

W przypadku spedycji krajowej przewóz towaru odbywa się w obrębie rodzimego kraju. W ramach spedycji międzynarodowej towar transportowany jest poza granice – do krajów europejskich, a także na inne kontynenty. Kiedy w grę wchodzi przewóz towaru drogą morską, mamy dodatkowo do czynienia ze spedycją morską. W przypadku każdego z wymienionych rodzajów spedycji firma, która się jej podejmuje powinna posiadać określone uprawnienia, dokumentacje oraz stosować się do ustalonych procedur.

Organizacja firmy spedycyjnej

Podział na spedycję krajową i międzynarodową jest istotny z punktu widzenia organizacji jednostek gospodarczych spedycji oraz ich deklaracji statutowych w sprawie zakresu świadczonych usług.

Ceny

Zasady kształtowania cen w przypadku usług spedycyjnych są uzależnione od rodzaju świadczonych usług, ale ich ceny mają zazwyczaj charakter stawek umownych,. Występują one w postaci negocjowanej jak i taryfowej, głównie w trzech postaciach: ryczałtu spedycyjnego, stawek czynnościowych, prowizji spedytorskiej.

Firma spedycyjna

Zarówno usługi związane ze spedycją krajową jak i międzynarodową świadczone są przez wyspecjalizowaną w tych obszarach poznańską firmę HiT Transport. Zarówno w spedycji krajowej jak i międzynarodowej pochwalić możemy się wieloletnim doświadczeniem oraz licznymi sukcesami, wśród których wymienić można choćby zajęcie 2 miejsca w rankingu Trans.eu najaktywniejszych firm transportowych w pierwszej połowie 2015 roku.