Spedycja Leszno

Spedycja to pojęcie szerokie. Chcielibyśmy je nieco dzisiaj przybliżyć i opowiedzieć trochę więcej o pracy, którą wykonujemy.

Spedycja jest działalnością, której głównym przejawem jest organizowanie przemieszczania ładunków na zlecenie określonego podmiotu. Obejmuje wszystkie czynności organizacyjne z wyjątkiem samego transportu, który jest traktowany jako odrębny rodzaj działalności. Bardzo ważną część spedycji stanowi praca koncepcyjna, załatwianie formalności (przygotowanie i wypełnianie dokumentacji transportowej oraz handlowej, np. faktur) oraz wymiana informacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie transportowym i handlowym.

Spedycję klasyfikuje się na podstawie różnych kryteriów, np. ze względu na użyte środki transportu, miejsce wykonywania usług i wielkość obszaru, na którym są wykonywane, rodzaj przesyłanych ładunków itd. Jeśli chodzi o rodzaje środków transportu, to możemy wyróżnić spedycję samochodową, kolejową, morską, lotniczą itd. Można tu też wyodrębnić spedycję prostą (wykorzystująca jeden rodzaj środków transportu) oraz wiązaną. Ze względu na miejsce i obszar realizacji zadań można wyróżnić np. spedycję krajową, międzynarodową, miejscową. Rodzaj przesyłanych ładunków może nam dać spedycję masową, drobnicową itd. Jak widać, jest to bardzo szeroka dziedzina działalności, a czynności, które wchodzą w jej skład, są bardzo zróżnicowane.

Międzynarodowy transport drogowy Leszno

Międzynarodowy transport drogowy jest właściwie rezultatem działań spedycyjnych. Najpierw bowiem odbywa się organizacja i planowanie, a dopiero później właściwa realizacja zlecenia. Firmy i przedsiębiorcy z Leszna transportujący swoje towary do innego kraju, korzystają zatem z dwóch rodzajów usług – ze spedycji i transportu, które są naturalnie silnie powiązane, jednak nie tożsame.

Spedycja międzynarodowa Leszno

Wyzwania, które stają przed spedycją międzynarodową, są naprawdę duże. Koordynowanie i organizowanie procesu transportowego jest niełatwym zadaniem, ponieważ należy zadbać o to, aby wszystkie czynności przebiegały:

  • w ustalonej kolejności (której zaburzenie mogłoby skutkować opóźnieniami bądź zatrzymaniem procesu),
  • w określony z góry sposób,
  • we wzajemnym powiązaniu ze sobą.

Spedycja krajowa Leszno

Nie mniejszym wyzwaniem jest zresztą spedycja krajowa, choć jej specyfika jest nieco inna. W przypadku przewozów na terenie kraju planowanie jest bardziej dynamiczne (ponieważ trasy są krótsze i szybciej realizowane), a niezbędne do wypełnienia formalności nieco inne (wynika to z braku konieczności przekraczania granicy państwa).

Jeśli prowadzisz działalność w Lesznie i chcesz skorzystać z usług zaufanej i profesjonalnej firmy oferującej czynności z zakresu spedycji, skontaktuj się z HiT Transport. Nasze doświadczenie pozwala nam na efektywne realizowanie różnorodnych zleceń, nawet tych, których organizacja jest trudna i wymagająca. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych do wykonania. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszych usługach – zapraszamy!