Spedycja Poznań

Czym zajmuje się nasz oddział w Poznaniu? Przeczytaj więcej o usługach spedycji.

Pod pojęciem spedycji kryje się bardzo wiele. Choć najprościej można ją ująć jako organizację transportu, to w gruncie rzeczy lista czynności, która się składa na usługę spedycyjną, jest bardzo długa, a słowo „transport” – w kontekście przewozu towarów z miejsca na miejsce – będzie na niej tylko jednym z punktów.

Wszystkich czynności składających się na usługę spedycji nie będziemy dzisiaj wymieniać – skupimy się na tych kluczowych, dzięki którym każdy, kto będzie rozważał współpracę z oddziałem HiT Transport w Poznaniu, zyska obraz tego, jakie właściwie zlecenie złoży w nasze ręce.

Za najważniejsze czynności realizowane przez firmę spedycyjną uznaje się:

  • wybór i dostosowanie środka transportu (w przypadku realizowanego przez nas transportu drogowego będą to samochody ciężarowe, jednakże np. podczas transportu żywności trzeba zastosować samochody-chłodnie, dzięki którym towary będą przewożone we właściwych warunkach),
  • przygotowanie dokumentacji transportowej,
  • ubezpieczenie towaru,
  • odbiór towaru od nadawcy (załadunek),
  • przygotowanie towaru do transportu,
  • zaplanowanie trasy przewozu,
  • przewiezienie towaru do wskazanego miejsca (wraz z ewentualnymi przeładunkami na trasie),
  • przekazanie towaru odbiorcy (rozładunek),

a także doradztwo w zakresie transportu, bieżące informowanie o postępach procesu, dostarczanie wszlkich niezbędnych zleceniodawcy informacji.

Międzynarodowy transport drogowy Poznań

W przypadku transportu międzynarodowego w zakresie obowiązków spedytora leży także przygotowanie towaru na przewóz przez granicę – a zatem przygotowanie właściwej dokumentacji, wywiązanie się z obowiązków dotyczących odprawy celnej, przewóz towaru zgodnie z przepisami obowiązującymi w określonym państwie, dostosowanie środka transportu do warunków klimatycznych i technicznych panujących w określonej lokalizacji.

Spedycja międzynarodowa Poznań

Przewóz towarów na skalę międzynarodową nie jest oczywiście prostym zadaniem. Poza odpowiedzialnością za sam towar, firma spedycyjna jest także zobowiązana zadbać o aspekty prawne realizowanej usługi. Niezbędna jest tutaj szeroka wiedza, orientacja w przepisach i warunkach transportu na określonym terenie, a także znajomość języków obcych ułatwiająca organizację transportu oraz komunikację z różnymi organami, które może napotkać na swojej drodze przewożący dany ładunek kierowca. Spedytorzy, których zatrudniamy w Poznaniu, spełniają jednak wszystkie te warunki i dlatego oddane pod ich opiekę towary zawsze bezpiecznie trafiają na miejsce we wskazanym czasie.

Spedycja krajowa Poznań

Nasza firma naturalnie przyjmuje także zlecenia na transport krajowy. Organizacja przewozu na terenie Polski, choć z pozoru łatwiejsza i mniej skomplikowana, także wymaga dużego wkładu pracy, odpowiedzialności i szerokiej wiedzy. Jesteśmy jednak pewni, że potrafimy tę usługę zrealizować na najwyższym poziomie – świadczą o tym zresztą nasze dotychczasowe osiągnięcia i z powodzeniem zrealizowane zlecenia.  

Transport ADR Poznań

Transport ADR to kolejny aspekt naszej działalności. Realizujemy przewozy substancji uznawanych za niebezpiecznie przez (aktualnie) 49 krajów, które podpisały konwencję ADR. Stosujemy się do zawartych w niej przepisów oraz regularnych nowelizacji. Poznaj bliżej naszą ofertę w tym zakresie – zapraszamy do kontaktu klientów z Poznania.

61-441 Poznań
ul. 28 Czerwca 1956 r. 390

Tel.: 61 225 6081 lub 

61 832 79 11
NIP: 923 168 92 07
Regon: 301 894 770
e-mail: poznan@hit-transport.pl

Godziny otwarcia: 
poniedziałek – piątek: 8 – 16
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne