Systemy informatyczne w logistyce

  • 7 kwietnia 2022
  • Posted by author-avatar Marsw

Czy logistyka może współcześnie funkcjonować bez wspomagania oprogramowaniem informatycznym?

Logistyka jest jednym z kluczowych obszarów firmy transportowej, który często decyduje o jej „być albo nie być”. Nic więc dziwnego, że są podejmowane nieustanne starania, by zoptymalizować procesy logistyczne. Nieocenione są w tym temacie specjalistyczne systemy informatyczne.

Logistyka? Bez systemu ani rusz

W dobie globalizacji, trudno byłoby sobie wyobrazić obrót towarów bez wspomagania informatycznego. Logistyka to nie jest bowiem zwykłe magazynowanie i przemieszczanie produktów z miejsca na miejsce. To złożony i skomplikowany proces: większość towarów jest wytwarzana w punktach odległych od odbiorców, a do tego wymagają one często po drodze podjęcia wielu czynności, takich jak przerabianie czy przepakowywanie. By mieć pod kontrolą przebieg całego tego procesu, niezbędne jest wdrożenie weń systemów informatycznych. 

Jakie systemy w logistyce?

Specjalistyczne oprogramowania są tworzone z myślą o usprawnieniu i zoptymalizowaniu czynności logistycznych. Przykładem może być np. system SCM (z ang. supply chain management), który wspomaga zarządzanie łańcuchem dostaw. Innym często stosowanym rozwiązaniem są systemy TMS (ang. transportation management system), które ułatwiają przeprowadzenie operacji transportowych. Firmy często korzystają również z programów, które mają na celu wsparcie pracowników magazynów. Przykładem jest system WMS (ang. warehouse management system), które znacząco zmniejsza liczbę popełnianych pomyłek i przyspiesza czas komplementacji, pomagając przy tym lepiej zagospodarować przestrzenią magazynów. W tego rodzaju oprogramowania wyposaża się już coraz więcej – tych większych, jak również tych mniejszych firm transportowych.