Transport międzynarodowy Zielona Góra

Poziom eksportu to jeden z najważniejszych wyznaczników rozwoju gospodarki.

Choć eksport to dziedzina, która angażuje w równym stopniu przedsiębiorców krajowych, co zagranicznych (to do nich przecież wysyłane są towary), to jednak jego analiza pozwala dowiedzieć się dużo na temat kondycji krajowej gospodarki. Cześć firm odpowiada za produkcję dóbr, inna część za ich transport i udostępnienie na rynku międzynarodowym. Państwo właściwie nie miesza się w ten proces, ponieważ transakcje zachodzą bezpośrednio pomiędzy wytwórcą/dostawą a klientem/odbiorcą. Rosnący eksport oznacza więc wzrost gospodarki. Biorąc od uwagę to, w jakim tempie rośnie polski eksport, można wyciągnąć bardzo pozytywne wnioski na temat rozwoju przedsiębiorczości w kraju.

Eksport to nie tylko wskaźnik ekonomiczny, który dostarcza pewnych informacji. Jest to też realny czynnik wpływający na dobrobyt mieszkańców kraju. Ilość towarów kierowanych do transportu międzynarodowego i do sprzedaży na zagraniczne rynki, a zatem ilość transakcji pomiędzy gospodarką krajową a gospodarkami innych państw, na podstawie której określić można bilans płatniczy kraju, wpływa też na takie kwestie jak kurs waluty czy wysokość bezrobocia. Tak naprawdę skutki rozwoju eksportu odczuwa więc każdy mieszkaniec kraju – niekoniecznie uczestniczący w procesie produkcyjnym czy handlowym.

Międzynarodowy transport drogowy Zielona Góra

W tym kontekście niezwykle ważna wydaje się dbałość o rozwój branży transportowej. Jej ograniczenia są ograniczeniami całej gospodarki. Jej wzrost jest szansą na poszerzanie relacji handlowych z zagranicą. Międzynarodowy transport drogowy pełni bardzo ważną rolę, ponieważ umożliwia praktyczne przekazywanie towarów na rynki zagraniczne. Nasi specjaliści z Zielonej Góry, którzy zajmują się jego organizacją, mają więc na sobie dużą odpowiedzialność. Podobnie jak i inne firmy działające w branży.

Spedycja międzynarodowa Zielona Góra

Im bardziej wyspecjalizowana jest spedycja międzynarodowa – to znaczy im lepsze kwalifikacje mają osoby wykonujące zawód spedytora – tym branża działa prężniej i wydajniej. W Zielonej Górze przykładamy wagę do jakości i efektywności. Dbamy o stały rozwój firmy, stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, stałe poszerzanie możliwości rozwoju. I przynosi to efekty w postaci rzetelnych usług, z których korzystają już setki klientów.

Spedycja krajowa Zielona Góra

W równym stopniu rozwijamy się także w aspekcie bardziej lokalnym. Ma to oczywiście znaczenie z punktu widzenia polskich konsumentów i ich dostępu do towarów produkowanych na terenie kraju. Jednak warto zaznaczyć, że także w kontekście eksportu spedycja krajowa ma ogromne znaczenie, ponieważ zajmuje się organizacją transportu półproduktów i surowców, które służą firmom do produkcji dóbr kierowanych na zagraniczne rynki.

Transport ADR Zielona Góra

Transport ADR to dziedzina działalności, która wymaga szczególnej wiedzy oraz skrupulatnego podążania za określonymi procedurami. Nasi pracownicy są doskonale przygotowani do realizacji tego typu usług, podobnie jak i flota oraz technologia, którą dysponujemy. Jeśli wiec przedsiębiorcy z Zielonej Góry chcieliby zlecić transport substancji niebezpiecznych, mogą zgłosić się do nas – zapraszamy!

W sprawie współpracy dotyczącej transportu międzynarodowego, jak i krajowego, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszym oddziałem w Zielonej Górze oraz z pozostałymi oddziałami HiT Transport.

65-021 Zielona Góra

Dąbrowskiego 41B
Tel.: 68 888 00 25

NIP: 923 168 92 07 
Regon: 301 894 770 
e-mail: zgora@hit-transport.pl

Godziny otwarcia:  
poniedziałek – piątek: 8 – 16 
sobota: nieczynne 
niedziela: nieczynne