Transport produktów spożywczych

Transport produktów spożywczych to niemałe wyzwanie dla każdego przewoźnika.

Transport produktów spożywczych to niemałe wyzwanie dla każdego przewoźnika. Wiąże się z dużą odpowiedzialnością, a co za tym idzie – wymaga zarówno właściwego przygotowania kierowców, jak i odpowiednich urządzeń i pojazdów, z pomocą których dokonuje się tego typu usług transportowych. Przewoźnik ma za zadanie zagwarantować przewożonym produktom zachowanie ich jakości. Nie jest to łatwe zadanie za sprawą zmian warunków podczas transportu i samej specyfiki usługi jaką jest transport drogowy. Przewoźnik nie ma wpływu np. na stan dróg, którymi poruszają się pojazdy, na warunki atmosferyczne itp. Dlatego jego zadaniem jest zagwarantowanie najlepszych i najwyższych jakościowo pojazdów dostosowanych do przewożenia żywności. Muszą być one wyposażone nie tylko w odpowiednie systemy termiczne (np. chłodzące), ale i odpowiednio skonstruowane – mowa np. o konstrukcji nadwozia dostosowanej do warunków drogowych.

Warunki przewożenia żywności regulowane są przez liczne przepisy krajowe i międzynarodowe. Jednym z nich jest konwencja ATP, która dotyczy międzynarodowych przewozów szybko psujących się produktów spożywczych. Są w niej określone wymagania dotyczące temperatury przechowywania transportowanych artykułów czy wyposażenia pojazdu.