Transport spedycja Konin

Transport i spedycja – czy na pewno dokładnie znasz znaczenie tych pojęć?

Te najprostsze i najczęściej używane pojęcia bardzo często są trudne do zdefiniowania, a co gorsza, bardzo często są też błędnie rozumiane. Dużo takich terminów istnieje między innymi w branży logistycznej. Zajmijmy się więc dzisiaj tymi podstawowymi. Transport i spedycja – te dwa słowa są ze sobą silnie powiązane, ale w ich znaczeniu jest kilka zasadniczych różnic. Istnieje też pojęcie w pewien sposób spajające dwa powyższe – jest to logistyka.

Logistyka to ogół procesów powiązanych z przemieszczaniem się materiałów, surowców, towarów, a nawet ludzi. Świadome zarządzanie tymi procesami to działania logistyczne. Procesy te to między innymi planowanie, realizacja i kontrola. Logistyka to pojęcie bardzo szerokie, zawierające w sobie mnóstwo różnorodnych czynności oraz dziedzin (np. logistyka produkcji, logistyka magazynowa itd.). Dlatego też zarówno spedycja, jak i transport są pojęciami względem niej podrzędnymi.

Międzynarodowy transport drogowy Konin

Transport to termin w porównaniu do logistyki bardzo wąski. Jest to po prostu jedno z działań spedycyjnych i polega na przemieszczaniu towarów (a także ludzi, surowców) z jednego miejsca na drugie. Istnieje wiele rodzajów transportu, a kategoryzować je można np. pod kątem przestrzeni, w której odbywa się przewóz (droga lotnicza, wodna, lądowa). Jeśli chodzi o transport między krajami, to w przypadku krajów niezbyt odległych od siebie (np. na terenie Europy) jedną z najbardziej opłacalnych i najwygodniejszych form jest międzynarodowy transport drogowy. Można z jego pomocą dostarczyć dowolny rodzaj towarów w stosunkowo krótkim czasie i w korzystnych warunkach.

Spedycja międzynarodowa Konin

Czym jest natomiast spedycja? Spedycja jest pojęciem szerszym niż transport, ponieważ zawiera w sobie wszelkie procesy z nim związane, a także więcej: przyjmowanie zleceń na transport towarów,

zawieranie umów z klientami, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, organizacja i przygotowanie środków transportu do odbycia trasy, nadawanie przesyłek, kontrolowanie przebiegu transportu. W skrócie można wiec ująć to pojęcie jako organizowanie całego procesu przewozu.

Spedycja międzynarodowa to procesy spedycyjne realizowane podczas organizowania przewozu towarów pomiędzy krajami. Natomiast na terenie jednego państwa (np. przy przewozie towarów z Konina do innego polskiego miasta) procesy te będą wchodziły w skład spedycji krajowej.

Spedycja krajowa Konin

Zadania związane ze spedycją krajową są mniej więcej takie same jak w przypadku spedycji międzynarodowej, z tą różnicą, że trasy nie wykraczają poza teren jednego państwa. Odchodzą zatem kwestie związane np. z opłatami celnymi czy z koniecznością dostosowywania się do przepisów obowiązujących w innych krajach. Pod innymi kątami jednak zlecenia są realizowane właściwie w ten sam sposób.

Transport ADR Konin

Kolejna dziedzina działalności HiT Transport w Koninie i okolicach to transport ADR, czyli dostarczanie do różnorodnych lokalizacji niebezpiecznych ładunków, np. wybuchowych, łatwopalnych, żrących. Wszystko odbywa się zgodnie z procedurami, a nasi pracownicy zachowują szczególną ostrożność realizując tego rodzaju usługi. Przekonaj się sam, ze oferujemy najwyższą jakość – zapraszamy!

Jeśli prowadzisz firmę w Koninie i chciałbyś współpracować z nami w zakresie usług spedycyjnych i transportowych, serdecznie zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych oddziałów!