Transport spedycja Zielona Góra

Bez transportu jaki znamy współczesna rzeczywistość wyglądałaby zupełnie inaczej.

W XXI wieku mówi się dużo o rozwoju nowych dziedzin gospodarki oraz nowoczesnych technologii. Komputeryzacja przedsiębiorstw, cyfryzacja usług, automatyzacja produkcji – na to stawia się we współczesnym biznesie. Jednak żaden rozwój nie byłby możliwy bez udziału tak tradycyjnego sektora jakim jest transport. Leży on u podstaw wszelkich zmian i osiągnięć.

Dobrze zorganizowanytransport surowców, produktów i półproduktów umożliwia produkcję i wymianę handlową zarówno lokalnie, jak i na arenie międzynarodowej. Rozwój tej dziedziny musi nadążać za rozwojem wszystkich innych sektorów gospodarki. Tylko dzięki temu spedycja może właściwie spełniać wyznaczone jej role.

Międzynarodowy transport drogowy Zielona Góra

Nawet najnowocześniejsze technologie produkcyjne na nic by się zdały, gdyby nie istniała możliwość przewiezienia wyprodukowanych wyrobów do miejsca ich dalszego wykorzystania lub sprzedaży. Masowo produkowane towary musiałyby być magazynowane, gdyby transport międzynarodowy i krajowy nie nadążał. Dlatego też rozwój ten branży musi być zrównoważony względem ogólnego rozwoju gospodarczego państw. Mowa o wszystkich jego gałęziach – zarówno o transporcie drogowym, jak i realizowanym drogą powietrzną czy wodną. Wszystkie te odnogi są bowiem od siebie uzależnione, zwłaszcza w kontekście przewozów międzynarodowych.

Spedycja międzynarodowa Zielona Góra

Wszystkie oddziały naszej firmy, włącznie z tym zlokalizowanym w Zielonej Górze, mają za zadanie stałe udoskonalanie usług, zgodnie z wymogami stawianymi przez rynek. Dzięki temu usługi spedycji międzynarodowej, które oferujemy, są konkurencyjne w branży oraz pozwalają na rzeczywisty rozwój tym firmom, które z nich korzystają. Oferujemy takie czynności spedycyjne jak:

  • planowanie przewozu towarów za granicę,
  • przygotowanie dokumentacji przewozowej,
  • załadunek, transport i rozładunek powierzonych towarów,
  • stałe monitorowanie postępu zlecenia,
  • stały kontakt ze zleceniodawcą i udzielanie informacji o realizowanej usłudze,
  • doradztwo w kwestiach związanych z logistyką i transportem towarów za granicę.

Spedycja krajowa Zielona Góra

Współpracując z nami można też skorzystać z usług na terenie kraju. Spedycja krajowa to kolejna dziedzina, w której się specjalizujemy. Znajomość przepisów i świetna orientacja w branży przewozowej pozwala nam oferować usługi na najwyższym poziomie, a zatrudnieni w naszym oddziale w Zielonej Górze pracownicy dbają o każdy szczegół. Współpracę z naszą firmą podjęły już setki podmiotów. Zachęcamy do kontaktu kolejne firmy z całej Polski, które szukają rzetelnych i sprawdzonych zleceniobiorców. Stale rozbudowujemy swoje struktury, w związku z tym jesteśmy w stanie realizować coraz większą ilość zleceń. Zarówno dotychczasowi, jak i nowi klienci mogą liczyć na najwyższą jakość usług, profesjonalizm i przyjazną atmosferę współpracy.

Transport ADR Zielona Góra

Dla nas nawet tak zaawansowana dziedzina jaką jest transport ADR nie ma tajemnic. Oczywiście jest to wyzwanie, ponieważ substancje niebezpieczne muszą być przewożone w określonych warunkach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Możesz jednak powierzyć je nam bez obaw – dostarczymy je we wskazane miejsce bezpiecznie i terminowo. 

Zachęcamy do kontaktu z HiT Transport w Zielonej Górze oraz z pozostałymi oddziałami firmy.

65-021 Zielona Góra

Dąbrowskiego 41B
Tel.: 68 888 00 25

NIP: 923 168 92 07 
Regon: 301 894 770 
e-mail: zgora@hit-transport.pl

Godziny otwarcia:  
poniedziałek – piątek: 8 – 16 
sobota: nieczynne 
niedziela: nieczynne