Transport zrównoważony – co to takiego?

Zrównoważony transport to transport zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, który jest priorytetem polityki proekologicznej w naszym kraju i nie tylko. Główną ideą jaką niesie ze sobą koncepcja zrównoważonego transportu jest minimalizacja szkodliwego wpływu jaki środki transport wywierają na środowisko – zarówno naturalne, jak i środowisko aglomeracji miejskich.

Zrównoważony transport to transport zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, który jest priorytetem polityki proekologicznej w naszym kraju i nie tylko. Główną ideą jaką niesie ze sobą koncepcja zrównoważonego transportu jest minimalizacja szkodliwego wpływu jaki środki transport wywierają na środowisko – zarówno naturalne, jak i środowisko aglomeracji miejskich.

Zrównoważony transport w ujęciu Komisji Europejskiej

Komisja Europejska definiuje zrównoważony transport jako taki, który:

  • umożliwia przemieszczenie osób/towarów w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska,
  • umożliwia rozwój gospodarki i rozwój lokalny, wspiera efektywne funkcjonowanie,
  • ogranicza zużycie zasobów naturalnych przy jednoczesnej minimalizacji zajęcia terenu i hałasu.

Co „zrównoważony transport” oznacza w praktyce?

Kiedy myślimy o zmniejszeniu szkodliwości środków transportu, to na głównym planie pojawia nam się w głowie redukcja emisji produkowanych przez nie zanieczyszczeń. To jednak nie wszystko. Zrównoważony transport obejmuje również inne obszary, a jednym z jej celów jest również kształtowanie odpowiednich postaw wśród ludzi. W obliczu rosnących potrzeb transportowych, konieczne jest takie nimi zarządzanie, aby ich realizacja nie odbywała się kosztem środowiska czy bezpieczeństwa drogowego. W jaki sposób to osiągnąć? W 2008 roku odbyła się konferencja zorganizowanej przez European Environmental Agency (EEA) w całości poświęcona rozwiązaniom proekologicznym w transporcie. Tam pojawił się pomysł wprowadzenia narzędzi internetowych do oceny zużycia energii w zależności od środku transportu. Zadaniem takich narzędzi miałoby być uświadomienie ludzi o zagrożeniach dla środowiska, które transport generuje.